0216 353 42 97
kartalbilsem4004@gmail.com

Amaç

  

“Atık Ajanları Dönüşümün Peşinde” projesi ile özel/ üstün yetenekli öğrencileri atık yönetimi ile ilgili; akranlarına oranla akademik bilgi düzeylerini arttırmak, daha bilinçli hale getirmek, eğlenerek öğrenmelerini sağlamak, atık yönetimi ve geri dönüşüm alanlarını yerinde incelemek, ihtiyaçları olan öğrenme ortamlarında kendileri gibi özel yetenekli olan yaşıtları ile birlikte araştırma, sorgulama ve atık sorunlarına yaratıcı çözümler üretmeye yönelik davranışlar kazandırmak amaçlanmıştır. 

Bu proje ile özel yetenekli çocukların çevre eğitiminin ana konularından biri olan atık yönetimi konusunda çeşitli disiplinlerden etkinlikler ile gelişimi sağlanacağı düşünülmektedir. Ayrıca atık sorunlarını gündemlerine almaları, merak etmeleri, kendi oluşturdukları atıkları fark etmeleri ve bu atıkların günümüz teknolojisi ile ne şekilde bertaraf edildiğini görerek, uygulayarak ve araştırarak öğrenmelerini sağlamak amaçlanmıştır.

Proje süresince gerçekleştirilecek etkinliklerde atık yönetimi, sürdürülebilir kalkınma, geri dönüşüm, geri kazanım, tekrar kullanım ve kompost gibi kavramların öğrencilerin aktif katılım göstererek öğrenmesi ve böylece kaynakların etkili kullanımı, gelecek nesillere aktarılması gibi sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin öğrencilere aşılanması diğer amaçlardan biridir.