0216 353 42 97
kartalbilsem4004@gmail.com

Başvuru

Kimler başvurabilir?
• BİLSEM öğrencisi olmak
• 5. sınıftan 6. Sınıfa geçmiş olmak
şartı aranmaktadır.
Ayrıca projeye başvuru ve katılımda gönüllülük ilkesi esas alınacaktır. Projeye başvuran öğrencilerden kız ve erkek öğrenci sayıları eşit (15 kız öğrenci, 15 erkek öğrenci) olacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi sırasında;
• Daha önce TÜBİTAK’ın doğa eğitimlerinden herhangi birine katılıp katılmadığı,
• Yapılacak olan etkinlik ve faaliyetlere katılmasına engel teşkil edecek bir sağlık sorunu, alerjisi veya fobisi olup olmadığı,
• Doğa eğitimine katılma amacını ve bu eğitiminden beklentilerini açıklayıcı bir dille ifade edilmesi,
• Doğal çevreye ve çevresel problemlere yönelik yaptığı ve duyarlı olma düzeyi,
kriterleri dikkate alınacaktır.

NOT: Proje Kartal BİLSEM’de ve Kartal BİLSEM’den servislerle hareketle çeşitli eğitim noktalarında gerçekleştirilecektir. Katılımcıların her sabah kendi olanakları ile Kartal BİLSEM’e gelmeleri gerekmektedir. Kartal BİLSEM’den etkinlik alanlarına ulaşım ve öğle yemeği + ara öğünler TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

BAŞVURU SONUÇLARI

12 Haziran 2019